Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności serwisu Pricebook, rozumiem wskazane dokumenty co do treści i zobowiązuję się przestrzegać zawartych w nich zasad.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Wide Lane z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krowoderskiej 63b/6, w celach:
* prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie oraz Polityce Ochrony Prywatności. 
Wide Lane informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Wide Lane z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krowoderskiej 63b/6, do celów: 
* marketingowych,
* rozsyłania informacji o promocjach i innych akcjach w serwisie
* przesyłania newsletera.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.